תכנון עסקי, גיוס הון וניהול פיננסי

תוכניות עסקיות

אנו מכינים תוכניות עסקיות. התוכנית העסקית נועדה על מנת שתוכל/י להציג למשקיע/ משווק פוטנציאלי את ההמצאה; בסופו של דבר, התכנית העסקית הינה "חלון הראווה" של ההמצאה, וקובעת רבות את הפוטנציאל העסקי הטמון בהמצאה.

התוכניות העסקיות הנם בהיקפים שונים בהתאם לתקציב המזמין וכוללות בתוכן מידע אודות ההמצאה, הממציא, השוק והמתחרים, תחזית פיננסית ועוד.

התוכנית העסקית עוזרת לממציא להציג את ההמצאה באופן שמתעניינים יוכלו לקבל מידע תמציתי ומידע רחב יותר על היתרונות של המוצר העתידי.

גיוס הון והשקעה

אב טיפוס פטנטים והמצאות בע"מ תחפש עבורך משקיעים בארץ ובעולם.

חשוב להכין למשקיעים פוטנציאלים חומר שיווקי ממצה על מנת שיוכלו להבין את יתרונות ההמצאה ולהכיר את השוק הפוטנציאלי אשר אליו יימכר פרי ההמצאה.

גיוס ההון מתבצע במספר מישורים בהתאם להערכת הרעיון, למסחור מבחינה טכנית וכלכלית.

אנו מגייסים הון ממשקיעים פרטיים, קרנות הון, גופים מוסדיים, משווקים וחברות הנמצאות מתאימות ואשר משווקות מוצרים בתחום או שותפים אסטרטגיים אשר יכולים לקדם את הרעיון וההמצאה.

מטבע הדברים חברתנו מהווה צומת למשקיעים וממציאים רבים. אנו מזמינים משקיעים פוטנציאליים להשקיע ברעיונות ולרכוש מוצרים ממגוון התחומים.

ליווי וניהול פיננסי

אב טיפוס פטנטים והמצאות בע"מ נותנת לממציאים גם שירותי ליווי וניהול פיננסי ע"י רו"ח, מוסמך במנהל עסקים, בעל וותק רב כסמנכ"ל כספים של מספר חברות.

השירות כולל ייעוץ בנוגע להקמת חברה (שיקולים משפטיים, עסקיים, מיסויים וכו'), בניית תשתיות פיננסיות בחברה, הנה"ח, תקציב, תזרים מזומנים וכו'), קבלת מסגרות אשראי ועבודה עם הבנקים, גיוס עובדים, גיבוש מבנה ארגוני וכתיבת ספר נהלים, מיסוד הסכמים עם ספקים ונותני שירות וכו'.

השירות יכול להינתן כפרוייקט חד פעמי, או כשירות מתמשך לאורך תקופה, בהיקף הנדרש ע"י הממציא, תקציבו, וסדרי העדיפויות שיגדיר.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום