רישום פטנטים בארץ אגרה לפטנט

רישום פטנטים בארץ אגרה לפטנט כמה עולה הנה שאלת ממציאים רבים, אגרת רישום פטנטים משתנה ממדינה למדינה, בישראל כמו בארה"ב סכום האגרה משתנה לפי מאפייני המבקש ללא קשר להמצאה.

בעבר, בישראל הייתה אגרת רישום פטנטים אחידה לכל מבקש בקשת רישום פטנט, אך היום המצב השתנה, רשות הפטנטים גובה את סכום האגרה לפי מאפייני המבקש, בהתאם להיקף המחזור העסקי שלו.

כמו כן, מאפיין מי הוא המבקש משתנה בין התאגדות קרי חברה, הנדרשת לצרף הצהרה במקרים מסוימים, לבין מבקש פרטי קרי ממציא פרטי.

יתר על כן, עיתוי הגשת הבקשה משנה את עלות האגרה, קרי האם מדובר בהגשה ראשונה או בקשת רישום פטנט המבקשת תאריך בכורה.

אגרה לבקשות רישום פטנטים

אגרה בסיסית לבקשת רישום פטנט למבקש שהנו התאגדות נכון ליום 3.9.2013, למשל חברה בע"מ הנה 2,000 ₪ במידה ומחזור החברה בשנה החולפת היה מעל 10 מיליון ₪.

חברה בע"מ שאינה שמחזור עסקיה מתחת ל-10 מיליון ₪, יכולה לבקש לשלם אגרה מופחתת בסך 1,200 ₪ , אך צריכה לצרף הצהרה שהמחזור שלה מתחת לסכום זה.

לממציא פרטי אגרת בקשת רישום פטנט בסיסית הנה 1,200 ₪.

 תעודות פטנטים

20141217 094640

אגרת רישום פטנט עם דרישת תאריך בכורה

אגרת רישום פטנט, כאשר המבקש כבר הגיש בקשת רישום פטנט מחוץ לישראל, אינה מופחתת, כלומר אם מבקש הגיש למשל בקשת רישום פטנט זמני (PROVISIONAL) או שהגיש בקשת רישום פטנט בארה"ב או במקום אחר בטרם הגיש פטנט ישראלי, במקרה זה ישלם המבקש ללא קשר למאפייניו,קרי חברה או ממציא פרטי אגרה בסך 2,000 ₪.

האגרות לעיל הנן אגרות בסיס, ישנם מקרים בהן צריך להוסיף עלות אגרה למשל במקרה שבקשת רישום הפטנט מכילה יותר מ-50 תביעות.

התביעות (CLAIMS) הן שמגדירות את היקף המונופול המבוקש בבקשה, ככול שלמבקש יש יותר תביעות, כך היקף ההגנה המבוקש רחב יותר.

אגרות רישום פטנט מחוץ לישראל

אגרות רישום פטנט (PATENT) יש צורך לשלם בכל מדינה ומדינה, האגרות משתנות בהתאם לחוק ולתקנות הפנימיות באותה מדינה, יש מדינות בהן האגרה אחידה, ללא קשר למאפייני המבקש, ויש מדינות בהן יש מדרג שמשנה את עלות האגרה למשל בבקשה המוגשת במשרד הפטנטים האמריקאי.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה, כמו כן יש להתעדכן בשינוי האגרות המתעדכנות מידי פעם לפי הדין ובהוראות וחוזרי רשם הפטנטים.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום