מהו פטנט רשום לעומת pct בינלאומי

פטנט רשום לעומת pct בינלאומי, לעיתים ממציאים אינם עושים את ההבחנה בין פטנט רשום לעומת pct בינלאומי, אומנם שניהם מוגשים ברשות הפטנטים אך אלו שני הליכים שונים המקנים זכויות שונות לבעל ההמצאה.

פטנט בינלאומי מהו? תחילה מהו פטנט רשום

פטנט רשום הנה זכות משפטית הניתנת למבקש בקשת רישום פטנט, במידה ומבקש הבקשה עומד בתנאי חוק הפטנטים ותקנות הפטנטים, בוחן פטנטים, מרשות הפטנטים יעניק למבקש פטנט רשום.

תוקף פטנט רשום הנו לתקופה של עשרים שנה מיום הגשת בקשת הפטנט, בעל הפטנט הרשום יש לו זכות מונופול על ההמצאה והוא יכול למנוע מאחרים מלנצל את ההמצאה, באמצעות פנייה לבית משפט בבקשה לצו מניעה או לפיצוי בגין הפרת הפטנט.

מיום הגשת בקשת פטנט למבקש יש תאריך בכורה לפי אמנת פאריס, כלומר המבקש יכול להגיש בקשות פטנטים נוספות מחוץ לישראל למשל אם הגיש בקשת רישום פטנט בישראל תחילה, אך עליו להגיש את הבקשות במדינות הנוספות בטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת בקשת הפטנט הישראלי.

לחילופין או בנוסף, יכול מבקש בקשת הפטנט, להגיש בקשה לפי אמנת pct שהיא בקשה בינלאומית.

תעודת פטנט רשום

פטנט בינלאומי לא זו תעודת פטנט רשום

 

מהו pct בינלאומי-לא פטנט בינלאומי

מהו pct בינלאומי? מבקש רשאי להגיש בקשה לפי אמנת PCT (Patent Cooperation Treaty) בקשה לפי אמנת  pct ניתן להגיש כבקשה ראשונה, במקום להגיש בקשת פטנט או כבקשה שנייה.

כלומר תחילה מגיש המבקש בקשת פטנט ובטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת בקשת הפטנט, יגיש בקשת pct, בדרך זו המבקש יכול לדחות את הגשת הבקשות הפרטניות לכל מדינה בא הוא מעוניין להגן, למשל לדחות את בקשת רישום פטנט בארה"ב כבשנה וחצי נוספות.

כלומר בשנה הראשונה, ינצל המבקש את אמנת פאריס, וטרם יחלפו 12 חודשים יגיש בקשה לפי אמנת pct  וינצל לפי אמנה זו כשנה וחצי נוספות, כלומר מיום הגשת בקשת הפטנט הראשונה, יהיה שהות למבקש של 30 חודשים (כשנתיים וחצי) עד להגשת בקשות פטנטים במדינות השונות.

אין פטנט בינלאומי

למען הסדר הטוב, אין פטנט בינלאומי, אין בקשה אחת המקנה זכות פטנט בכל המדינות, אבל כאמור ניתן להגיש בקשה לפי אמנת pct  (הנקראת בשגגה פטנט בינלאומי) השומרת את תאריך הבכורה (דין קדימה) בשאר המדינות החתומות על ההאמנה.

כלומר שמירת תאריך הבכורה, מקנה למבקש במדינה אחת, להגיש בקשות בשלב מאוחר יותר ולדרוש בהן את התאריך של הבקשה המוקדמת שכבר הוגשה, במקרה ומתחרה יגיש בקשה לפטנט באותה המדינה, אם יעמוד המבקש במועדי האמנה, יקבל אותו מבקש מוקדם את תאריך הבכורה המכונה דין קדימה. כך ימנע מאותו מבקש מאוחר מלתפוס את זכותו על ההמצאה.

פטנט בינלאומי לא, מכירת פטנטים ישראלים בעולם כן

ממציאים לעיתים מתלבטים האם פטנטים ישראלים מצליחים בעולם, התשובה היא כן, פטנטים רבים הצליחו בעולם בעזרת כושר יצירתיות ויזמות בישראל (ראה מאמר: פטנטים ישראלים)למשל דוד השמש, רב בריח, סופט אנד איזי, הסטנט ועוד.

רבים הממציאים שמגישים בקשה לפטנט ופונים לחברות ומשקיעים על מנת להשיג מימון לכדי פיתוח פטנטים, או על מנת להוכיח ולבצע מחקר ופיתוח של ההמצאה ולבצע בניית דגם.

מכירת פטנטים יכולה להיעשות למעשה עוד בשלב שטרם יש פטנט, כלומר לא מוכרים פטנט, אלא מוכרים זכות בבקשה לפטנט, כלומר יזמים רבים תחילה רק מגישים בקשת רישום פטנט, לאחר שלב זה מתחילים בפעילות עסקית בחיפוש משקיעים וחברות שמשקיעות בשלב מאוחר יותר ברישום פטנטים פרטני בכל מדינה, בבניית אב טיפוס, ייצור המוני ושיווק ותכנון עסקי (ראה: פטנט רשום לעומת פטנט ברישום במשרד הפטנטים).

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה באופן פרטני ועם צוות טכני וצוות עסקי. אנו משלבים בעבודתנו בעלי תפקידים שונים שיכולים לעזור לממציא או חברה בכדי לקדם ולממש את המצאותיהם.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום