רישום ופיתוח פטנטים ומוצר

רישום ופיתוח פטנטים ומוצר, מה הקשר בין רישום פטנטים ופיתוח מוצר, האם מוצר מוגן בפטנט, האם פיתוח פטנט הנו פיתוח מוצר, האם צריך לבצע פיתוח מוצר בכדי לבצע רישום פטנטים, האם צריך להציג את המוצר לרשות הפטנטים בכדי לקבל פטנט, שאלות אלו לעיתים ממציאים שואלים.

רישום פטנטים הנו תחום אחר מפיתוח מוצר אך קיים קשר הדוק בין השניים מבחינת היזם, לעיתים יש הפרדה בין תחומים אלו, בין השאר מאחר וחוק הפטנטים אינו דן בעניין פיתוח מוצר, אלא בתהליך הרישום בפן המשפטי.

רישום פטנטים

רישום פטנטים הנו הליך משפטי הבודק האם פלוני שהנו מבקש בקשת הפטנט זכאי לקבל זכות משפטית מסוג פטנט המקנה לו זכות מונופול על המצאה למשך עשרים שנה מיום הגשת בקשת הפטנט.

מבחינת חוק הפטנטים אין קשר בין פיתוח מוצר לבין רישום פטנט, המבקש אינו נדרש להוכיח שפיתח מוצר בפועל, אלא נדרש להוכיח שיש לו מידע שבעל מקצוע ממוצע יכול לבצע את ההמצאה לפי התיאור שבבקשה.

לכן, לעיתים בעלי מקצוע עושים הפרדה זו, בכדי לקבל פטנט אין נדרש המבקש להראות שיש ברשותו דגם או אב טיפוס (ראה: האם צריך אב טיפוס לרישום פטנטים).

למרות זאת כדאי ליזם לבחון את המצאתו בפן הטכני הפרקטי, מאחר ובמידה ויקבל פטנט רשום ולא יצליח לפתח מוצר וליישם את ההמצאה, ייתכן וערך ההמצאה יהיה לא משמעותי עבורו ועבור משקיעים פוטנציאליים.

כמו כן, לעיתים עורכי פטנטים נפגשים עם בוחן הפטנטים, במידה ובפגישה זו הקרויה ראיון יוצג דגם שידגים את ההמצאה ואת החידוש וההתקדמות ההמצאתית שיש בא, יהיה קל יותר לשכנע את הבוחן להעניק פטנט, אך אין בכך חובה.

פטנטים בתהליך פיתוח פטנטים בתהליך פיתוח

האם מוצר מוגן בפטנט

מוצר אינו מוגן בפטנט, אלא ההמצאה, עם המצאה ניתן ליישם מוצרים שונים הנכנסים לתוך היקף ההגנה שבפטנט, ייתכן שבמוצר מסוים יהיה חלק מסוים "קטן" או "גדול" מוגן באמצעות פטנט, למשל אם משהו אומר או מציין בפרסומיו על גבי המוצר שיש לו פטנט, למשל על דלת, פלוני יכתוב פטנט רשום, אין זה אומר שיש לו פטנט לדלת, אלא לחלק מסוים ספציפי בדלת.

לכן הגנת הפטנט אינה על מוצר אלא על המצאה, אבל מוצר יכול להפר פטנט, אם מוצר שנמכר מפר פטנט המשמעות היא שהמפר מבצע את ההמצאה הרשומה בתביעות הפטנט.

האם פיתוח פטנט הנו פיתוח מוצר

פיתוח פטנט הנו פיתוח עקרונות לצורך רישום פטנט או פיתוח של המצאה רשומה בפטנט, בכל מקרה שתי תיבות אלו אשר בכותרת פסקה זו אינם זהות. פיתוח מוצר מתחשב דווקא בפן היישומי כיצד מבחינה טכנית לממש המצאה.

פיתוח פטנט הנו יישום של המצאה המצוינת בפטנט, לעיתים כדאי לבצע את פיתוח ה"פטנט" או יותר נכון לומר פיתוח ההמצאה בטרם הגשת בקשת הפטנט, ממציאים מגישים פטנטים לעיתים שהינם "צרים" מאוד, הם מעבירים חומר טכני לעורך הפטנטים לפי הידוע להם בדרך בא הם מצאו לנכון לבצע את ההמצאה, עורך הפטנטים ינסח את הבקשה ויגן על דרך זו.

אך כדאי לפתח את ההמצאה מבחינה עקרונית, להציג לעורך הפטנטים חלופות שונות ליישום ההמצאה, בדרך זו מבקש הפטנט, יכול להגן גם על דרכי ביצוע ויישום שונות שייתכן שמתחריו יבחרו לבצעם, במידה ודרכים אלו לא יהיו מוגנות בבקשת הפטנט, המתחרים יצליחו לעקוף את הפטנט.

רישום פטנט ופיתוח מוצר בשילוב צוות טכני ועורכי פטנטים יועצים

אנו משלבים בעבודתנו עורכי פטנטים יועצים, בטרם הגשת בקשת הפטנט, הצוות הטכני מכין תכנון קונספט עקרוני, גם במקרים בהם פיתוח המוצר הסתיים למעשה, תכנון קונספט זה מועבר לעורך פטנטים יועץ שמנסח את בקשת רישום הפטנט.

השילוב בין הפן הטכני והפן המשפטי הנו חשוב, הממציא יכול להרחיב את היקף ההגנה המבוקשת בבקשת רישום הפטנט ולהימנע במידת האפשר מעדכוני עריכה וניסוחים עתידיים עליהם ישלם הממציא אם יתחיל בפיתוח, והצוות הטכני יבצע את המוצר בדרך שונה המתוארת בבקשת הפטנט.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים בכל מקרה ומקרה באופן ספציפי ועם צוות טכני באופן פרטני.

הפרדה בין תחומים אלו מובילה לא פעם להוצאות מיותרות של היזמות העסקית הן ברישום הפטנט והן בפיתוח המוצר.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום