רישום פטנט פרוביזורי או זמני מהו

רישום פטנט פרוביזורי או זמני מהו לעיתים ממציאים אומרים יש לי רישום פטנט פרוביזורי או זמני, מהו פטנט פרוביזורי או זמני, האם רישום פטנט פרוביזורי או זמני הנו פטנט, האם הוא מקנה זכות מונופול על ההמצאה, מה הכוונה בתיבת המילים רישום פטנט, רצוי שיזם יבין את משמעות תיבת מילים זו.

תחילה ההבדל בין רישום פטנט לפטנט רשום, פטנט רשום הנה זכות משפטית המעניקה זכות מונופול לניצול ההמצאה למשך עשרים שנה מיום הגשת בקשת הפטנט, אם כן מהו רישום פטנט.

רישום פטנט הנו תהליך רישום פטנט, כלומר ההמצאה עדיין אינה קיבלה פטנט רשום, עדיין לא הסתיים או לא התחיל תהליך הבחינה. לכן כאשר פלוני אומר שיש לו רישום פטנט ייתכן ורק הגיש את ההמצאה לרשות הפטנטים ועדיין אין לו כל זכות מונופול עליה.

מהו רישום פטנט פרוביזורי או זמני

תחילה אין פטנט פרוביזורי או זמני, פטנט הנו בקשה הנבחנת על ידי בוחן ברשות הפטנטים בישראל או במדינה אחרת לדוגמא משרד הפטנטים האמריקאי, בקשה פרוביזורית או זמנית הן למעשה אותו סוג של בקשה בשם אחר.

פטנט פרוביזורי או זמני אינו קיים, אך קיימת בקשה פרוביזורית או זמנית בשמה השגוי, השם הנכון הנו PROVISIONAL (פרוביזיונל), מדובר בבקשה ארעית שלא ניתן להגיש אותה בישראל, אין הליך בקשה ארעית בישראל.

ניתן להגיש את הבקשה למשל במשרד הפטנטים האמריקאי, הבקשה נסמכת על אמנת פאריס, המקנה למבקש תאריך בכורה (דין קדימה) למשך שנה ביותר מכ-160 מדינות.

כלומר אם מבקש הגיש בקשה ארעית, הוא יכול להגיש את בקשתו לפטנט ביותר מ-160 מדינות ובתנאי שיגיש את הבקשה במדינות היעד הספציפיות בטרם יעברו 12 חודשים מיום הגשת הבקשה.

זכות בכורה ברישום פטנט פרוביזורי או זמני (להלן:"בקשה ארעית")

אם פלוני אחר יגיש בקשה באותה מדינה בתוך תקופת 12 החודשים או יישם את ההמצאה בפועל, עדיין הממציא שהגיש בקשה בטרם יחלפו 12 חודשים יזכה בתאריך הבכורה של הבקשה הארעית על פני אותו פלוני מתחרה.

מבקש הבקשה הארעית יצרף מסמכי בכורה של הבקשה הארעית שיוכיחו את תוכן הבקשה את מועד הגשתה כדי לוודא שאכן מדוברת באותה המצאה.

כלומר בפועל המתחרה יגיש את הבקשה במדינה ספציפית לפני הממציא, אך מאחר והממציא שלנו הגיש פרוביזיונל ארעי ועדיין לא עברו 12 חודשים, יזכה בדין הקדימה הממציא שלנו באותה מדינת יעד או בכל מדינת יעד שבאמנה בה יגיש את בקשת הפטנט ויצרף את מסמכי הבכורה.

תעודת פטנט אמריקאי שאינו פרוביזורי

תעודת פטנט אמריקאי שאינו פרוביזורי

יתרון וחיסרון ברישום פטנט פרוביזורי או זמני

החיסרון ברישום פטנט פרוביזורי או זמני: החיסרון בבקשה ארעית שעורך הפטנטים אינו משקיע זמן רב לעומת בקשת פטנט (PATENT) קבועה, כלומר ייתכן והיקף ההגנה מצומצם יותר, את הבקשה הארעית בדרך כלל מנסחים אותה בצורה קצרה יותר ותמציתית יותר.

לכן מתחרה אחר שיגיש בקשת פטנט עם פרטים רבים אפילו לאחר הבקשה הארעית, עלול להוסיף פרטים רבים שאינם מצויים בבקשה הארעית ולתפוס חלקים מסוימים מההמצאה, דבר שעלול להקשות על הממציא לקבל את הפטנט הקבוע או ליישם אותו בפועל מבלי להיכנס להיקף ההגנה של המתחרה.

חיסרון נוסף, שלעיתים חברות ומשקיעים אינם מעוניינים לרכוש המצאה שהיא בתהליך בקשה ארעית, אלא מעוניינים לרכוש פטנט שהנו רשום או שלפחות התפרסם (בקשת פטנט קבועה מתפרסמת לאחר 18 חודשים מיום הגשת בקשת הפטנט באתר האינטרנט למשל של רשות הפטנטים בישראל או של משרד הפטנטים האמריקאי).

היתרון ברישום פטנט פרוביזורי או זמני: היתרון בבקשה ארעית שהינה מהירה להגשה, מאחר ולא מושקע בא זמן רב, כאשר הניסוח מוכן ניתן לקבל באותו יום של ההגשה מספר בקשה, ולמחרת כבר אפשר לדבר על ההמצאה אם אנשים מבלי להסתכן שיתפסו לממציא את תאריך הבכורה.

יתרון נוסף הנו אגרה נמוכה, רק 130$ ועלות הניסוח של הבקשה הזמנית אינו גבוה יחסית, לכן ממציאים בתחילת דרכם מגישים בקשה ארעית, כדי שיוכלו להתחיל ולדבר עם משקיעים וחברות פוטנציאליות (ראה: שיווק והפצת רעיון) על ההמצאה ולנסות ולגייס משקיע (ראה: תכנון עסקי) כדי שיממן את עלות בניית דגם, רישום פטנטים קבועים והוצאות נוספות.

שילוב צוות טכני ועורכי פטנטים יועצים לרישום פטנט

אנו משלבים בעבודתנו בפיתוח פטנטים וייצור דגמים עורכי פטנטים יועצים, כאשר הצוות הטכני מסיים את השלב הראשון שהנו תכנון קונספט עקרוני של ההמצאה, הוא מעביר את הפרטים לעורך פטנטים יועץ שמנסח את הבקשה הארעית או הקבועה.

היתרון שעורך הפטנטים מקבל שרטוטים עקרוניים שהם הדרך העתידית במקרים רבים ליישום המוצר, במקרה ומוגשת בקשה ארעית, מוכנס חומר אמיתי כבר מתחילת הפיתוח בפועל לבקשה, כך אם מבקש אחר יגיש בקשת פטנט, ימנע ממנו לתפוס את עיקר ההמצאה.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה באופן פרטני ועם צוות פיתוח פטנטים בכדי לבחון אם מדובר בהמצאה שיש בה מחקר וניסוי או פיתוח.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום