רישום פטנטים מדגמים וסימני מסחר כזכות בקניין רוחני

רישום פטנטים מדגמים וסימני מסחר הנם רישום זכויות בקניין רוחני, רישום זכות מסוג פטנטים או מדגמים או סימני מסחר מקנות לבעל הרישום זכות שונה בקניין רוחני, לתקופה שונה, אך זכויות אלו יכולות להיות משולבות באותו מיזם ולהגן על המיזם מהיבטים משפטיים שונים.

בקניין רוחני בכדי לקבל זכות פטנט או מדגם או סימן מסחר, יש צורך לבצע תהליך רישום, הגשת הבקשה אינה מקנה זכות אוטומטית, אלא בוחן מטעם רשות הפטנטים המדגמים וסימני מסחר, יבחן את הבקשה במידה והתנאים מתקיימים על פי החוק והתקנות, יעניק הבוחן זכות רשומה באמצעות הנפקת תעודת פטנט או מדגם או סימן מסחר.

בישראל ישנן זכויות קניין רוחני שאינן מחייבות רישום, למשל זכויות יוצרים שהנה זכות שונה מהזכויות לעיל, אך יש מדינות כמו ארה"ב למשל בהן ניתן להגיש גם בקשה לזכויות יוצרים.

רישום פטנטים כזכות בקניין רוחני

רישום פטנט הנה הזכות המפורסמת ביותר בקרב יזמים, יזמים רבים חושבים שזו הזכות שדווקא אותה או רק עליה הם צריכים, כדי להגן על המיזם שלהם, אומנם זו אחת הזכויות החזקות יותר כדי להגן על מוצר או תהליך, אך כאמור אינה עומדת לבדה במתחם הזכויות לקניין רוחני.

רישום פטנטים הנו הליך המתבצע לפי חוק הפטנטים ותקנות הפטנטים, ממציא שיש לו המצאה, יכול להגיש בקשה עם תאור ושרטוטים המבקשת מונופול על המצאה שהיא עניין טכנולוגי, כלומר פעולה פונקציונאלית למשל שיש בא חידוש והתקדמות המצאתית.

במידה ולאחר תהליך הבחינה יינתן פטנט רשום, תוקף רישום הפטנט הנו לתקופה של עשרים שנה מיום הגשת בקשת הפטנט, יש מקרים למשל בתחומים מסוימים ברפואה שניתן לבקש צו הארכה לתקופה של חמש שנים נוספות.

בעל ההמצאה יכול למנוע מפלוני אחר מלנצל את ההמצאה המוגדרת בפרק תביעות הפטנט, במידה ובעל ההמצאה מוצא שיש פלוני המנצל את המצאתו ללא רשותו, יכול הוא להגיש תביעה לבית המשפט ולבקש צו מניעה ופיצוי בגין ההפרה.

בעת תביעת הפטנט בגין ההפרה, אחת מטענות ההגנה שבמקרים רבים מועלות על ידי הנתבע, היא טענה שהפטנט לא היה צריך להתקבל מלכתחילה ולכן יש לבטלו, לכן שלב רישום הפטנט הנו שלב קריטי, לא רק כלפי הבוחן שיכול להעניק את הזכות, אלא גם כלפי בית המשפט, שבתביעת הפרה יכול לבחון שוב האם תהליך הבחינה ותוצאותיו ושיקול דעתו של הבוחן, שאכן תואמים את חוק הפטנטים, תקנות הפטנטים ואת הפסיקה.

בדומה לתהליך זה לגבי פטנטים רשומים, מתבצעת גם תביעת הפרה על מדגם רשום או סימן מסחר רשום.

סעיף 3 בחוק הפטנטים מציין כדלקמן:

אמצאה כשירת פטנט – מהי? (תיקון מס' 4)  תש"ס-1999

3.    אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט.

פיתוח פטנטים ומדגמים פיתוח פטנטים ומדגמים

רישום מדגמים כזכות בקניין רוחני

רישום מדגם הנה זכות בקניין רוחני על עיצוב, למשל פלוני ביצע פיתוח מוצר או בניית דגם ואב טיפוס, תוך כדי פיתוח המוצר ייתכן ויש לו המצאה וכדי להגן עליה יידרש להגיש בקשת רישום פטנט כאמור לעיל, אך אם מדובר במוצר שיש בו גם עיצוב מוצר חדש, יכול להגיש המבקש בנוסף לבקשת הפטנט בקשה למדגם.

ההגנה של מדגם הנה מוגבלת לעיצוב חיצוני מסוים, היקף ההגנה נקבע לפי האיורים או התמונות המוגשות לבוחן המדגמים, ההגנה במדגם הנה לתקופה של 15 שנה מיום הגשת בקשת רישום המדגם.

לפי סעיף 30 לפקודת המדגמים:

 

30.       (1)       הגיש אדם בקשה בטופס ובצורה הקבועים וטען בה כי הוא בעליו של כל מדגם חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל, רשאי הרשם לרשום את המדגם עפ"י חלק זה.

הבוחן יבחן שאכן העיצוב הנו חדש ומקורי, במקרים מסוימים כדאי להוסיף הצהרת חידוש על החלקים החדשים והמקוריים או הצהרת הסתלקות על מה שאינו חדש או מקורי.

רישום סימני מסחר כזכות בקניין רוחני

רישום סימן מסחר הנה זכות נוספת בקניין רוחני, כמו הזכויות האחרות, ניתן לרשום סימן מסחר בלבד או בשילוב עם זכויות אחרות בקניין רוחני, סימן מסחר מגן על שם, פלוני שרוצה למנוע מאחרים לנצל שם של חברה למשל של מוצר למשל, יכול להגיש בקשת רישום לסימן מסחר.

סימן מסחר ניתן לתקופה של עשר שנים, אך בשונה מזכויות פטנטים ומדגמים, ניתן לחדש את התקופה בכל פעם לעשר שנים נוספות ללא צורך בבחינה נוספת, כלומר כל עוד המבקש ישלם את האגרה במועד יכול הוא להאריך את התקופה בכל פעם לעשר שנים נוספות.

סעיף 8 לפקודת סימני המסחר מציין כדלקמן: סימנים כשרים לרישום

8.    (א)  אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין).

           (ב)  הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום.

רישום זכות קניין רוחני למיזם

במקרים רבים יזמים מבצעים רישום זכות אחת בלבד בקניין רוחני אך רישום זה מקנה להם רק חלק מהזכויות בהם יכולים הם לזכות כדי להגן על המיזם, לכן חשוב לבחון את המיזם כולו ואת הזכויות שניתן לרשום בכדי להגן על ההשקעה ופרי היצירתיות.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה באופן פרטני, במקרים מסוימים ניתן לבקש יותר מבקשה אחת על אותה סוג של זכות, למשל שני פטנטים או שני מדגמים או יותר וכיוצ"ב.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום