עורך פטנטים בחיפה בירושלים או במקום אחר

עורך פטנטים בחיפה בירושלים או במקום אחר, ממציאים לעיתים מחפשים עורך פטנטים לפי מיקום עורך הפטנטים, אומנם יש בכך נוחיות מסוימת, אך צריך לזכור שהממציא לא יבקר את עורך הפטנטים בכל יום. ברוב המקרים מספיקה פגישה אחת או שניים עם עורך הפטנטים, רוב חילופי הדברים נעשים היום בדואר אלקטרוני, לכן אם עורך פטנטים נמצא בחיפה או בירושלים וזו הסיבה היחידה שפלוני בוחר לעבוד עם עורך הפטנטים כדאי לו לבחון הצעות נוספות. המטרה בסופו של יום, היא לקבל פטנט רשום, בזמן קצר, במחיר סביר ועם היקף הגנה מספק.

כדאי לבחון שעורך הפטנטים שעימו עומדים לעבוד יש ניסיון בעריכת פטנטים בתחום ההמצאה, עורך פטנטים בנוסף להיותו עורך פטנטים נדרש לפי חוק הפטנטים שיהיה לו תואר בתחום טכני לדוגמת מהנדס, רוקח, ביולוג, כימאי ועוד. לכן ממציא שיש לו המצאה בתחום המחשבים אם יפנה לעורך פטנטים שלמד כימייה, ייתכן שלא יהיה לו את המידע והידע שיש לעורך פטנטים אחר שכן למד מחשבים ומכיר את התחום.

לפעמים הממציא מלמד את עורך הפטנטים על תחום המצאתו, אך עדיף שעורך הפטנטים יכיר את התחום ואת המושגים בהם משתמשים בתחום. למשל ממציא שיש לו המצאה בביוטכנולוגיה יהיה לו קשה לדבר עם עורך פטנטים שהנו מהנדס מחשבים שאינו מכיר את השפה הבסיסית בתחום.

לכן בחירת עורך פטנטים אינה מסתכמת במיקום עורך הפטנטים אם הוא בחיפה או בירושלים, אלא צריכה להיות עם סיבות נוספות, כמו ניסיון של עורך הפטנטים, ניסיונו בתחום ההמצאה, המחיר והעלויות שהוא גובה על שרותיו, למשל יש עורכי פטנטים שעובדים על בסיס שעות עבודה, במקרים כאלה הממציא יכול למצוא עצמו עומד מול הוצאה שלא חשב שיגיע אליה, לכן במקרים רבים עדיף לקבל הצעה מראש לעלות העריכה והגשת הפטנט.

חברתנו מספקת שירותים משלב הרעיון, לממציאים בכל רחבי הארץ, מאילת ועד מטולה, הצוות הטכני של החברה מכין תכנון קונספט עקרוני, קרי שרטוטים וחומר טכני על ההמצאה, לאחר אישור הממציא לפרטים הטכניים אנו יכולים להעביר את המידע לעורך פטנטים יועץ שעוסק בתחום ההמצאה. יש לנו ניסיון רב בעבודה מול עורכי פטנטים, רוב ההמצאות שאנו מפתחים ללקוחותינו מוגשות כבקשות לרישום פטנט, אנו יודעים כיצד להעביר חומר מסודר עם הפרטים הרלוונטיים לצורך עריכת הפטנט על ידי עורך הפטנטים, כמו כן אנו יודעים איזה חומר הנו חסר משמעות, לעיתים ממציאים נותנים לעורך פטנטים חומר רב והוא גובה מהם תשלום עבור קריאת החומר שאינו רלוונטי כלל להמצאה, לכן כדי לחסוך הוצאות ושעות עבודה של עורך הפטנטים, הצוות הטכני שלנו מעביר חומר טכני הנחוץ לעורך הפטנטים.

עורך פטנטים הנו מקצוע ברישוי על פי חוק הפטנטים, למשל סעיף 142:

"(א) זכאי להירשם בפנקס עורכי הפטנטים ולקבל רישיון עורך-פטנטים מי שנתמלאו בו אלה: (1) הוא תושב ישראל;

(2) מתקיים בו אחד מאלה:

(א) הוא רשום כמהנדס בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;

(ב) הוא סיים מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, באחד המקצועות המפורטים בתוספת השנייה;

(ג) הוא סיים בחוץ לארץ מוסד להשכלה גבוהה או מוסד טכני גבוה, שאישר לעניין זה שר המשפטים לאחר התייעצות במועצה להשכלה גבוהה, באחד המקצועות המפורטים בתוספת השנייה;

(3) עמד בבחינות כאמור בסעיף 143 או שוחרר מהן;

(4) התמחה בישראל לא פחות משנתיים במשרד עורך-פטנטים העוסק במקצועו שלוש שנים לפחות, בלשכת הפטנטים או במחלקת-פטנטים של מפעל תעשייתי;

(5) שילם את האגרה שנקבעה.

(ב) שר המשפטים באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להוסיף בצו, על המקצועות המנויים בתוספת השנייה"

 

שילוב של צוות טכני עם עורך פטנטים יועץ הנו חשוב במקרים רבים, הצוות הטכני מספק לעורך הפטנטים מידע שלעיתים הוא קריטי בכדי להרחיב ולהעמיק את היקף הגנת הפטנט הרשום, כמו כן הצוות הטכני מתכנן כיצד ליישם את ההמצאה בשלב הבא בעת בניית הדגם, על מנת למנוע הגשת בקשה לפטנט עם פרטים תיאורטיים שלא ייושמו כלל בייצור הדגם.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום