מכירת פטנטים

אחד הדברים החשובים בתהליך העיסוק בפטנטים ושיווק ההמצאה הוא מסחור הפטנט. כדי לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בפטנט ובזכויות היוצרים יש צורך בידע ובניסיון קודם, רצוי ללמוד את הנושא מגופים בעלי ידע, קשרים וניסיון מעשי בתחום הפטנטים, שיווק ההמצאה וזכויות היוצרים.

ישנם מספר מסלולים של מסחור פטנטים והמצאות. הממציא, היזם או בעל הפטנט צריכים לבחור את המסלול המתאים והרצוי להם.

קיימים משתנים רבים בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע למכירת פטנטים וזכויות יוצרים, בעל הפטנט צריך לרכז את המידע הרלוונטי כדי לקבל את ההחלטה הנכונה בעיתוי הזמן המתאים.
בדרך כלל חשוב להגן תחילה על הקניין הרוחני של הממציא על ידי הגשת פטנט על אמצאתו לפני פרסומו ולפני משא ומתן מסחרי, כמובן שניתן למכור פטנט או זכויות שימוש בפטנט אחרי בחינת בקשת הפטנט וקיבולו אך ניתן ורצוי למסחר את זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של הממציא בהמצאה בגמר תהליך הגשת הבקשה לפטנט.

חשוב לתכנן את לוחות הזמנים כל שהמשא ומתן למכירת הזכויות בקניין הרוחני של בקשת הפטנט יהיו במסגרת זמן אשר לא תחרוג מ-12 חודשים (רצוי פחות) מיום בקשת פטנט ברמה הלאומית או 30 חודש (רצוי פחות) ברמה הבין לאומית על ידי בקשת PCT.

כאשר פונים לגוף פיננסי יש צורך בדרך כלל לספק לו תוכנית עסקית הכוללת בתוכה את היתרונות של הפטנטים והשוואתם למצב הידוע ולפטנטים קיימים.

כאשר פונים לגורם אסטרטגי בעל קו מוצרים בתחום הפטנט יש צורך להסביר במיוחד את היתרונות של הפטנט על המצאות ופטנטים המצויים בתחום.

כדי לדעת את שווי הקניין הרוחני אשר הוגשה עליו בקשת פטנט יש צורך לחשב את הרווחים הצפויים ממימושו ומכירתו.

ניתן למכור את הזכויות בקניין הרוחני וזכויות היוצרים שבבקשת הפטנט או בפטנט שהתקבל לפי זכויות ניצול ושימוש באזורים גיאוגרפיים שונים או לפי מתן רישיונות לייצור של כמויות מוסכמות מראש.

ניתן למכור את הזכויות לשימוש בפטנט לגוף אחד בודד או למכור זכויות בפטנט ליותר מגוף אחד וכמובן שחשוב לידע את הקונים ולקבל על כך את הסכמתם.

ניתן למכור זכויות בפטנט ולקבל תשלום חד פעמי, אך רצוי לשלב קבלת תשלום חד פעמי ותשלום של תמלוגים מהמחיר הסיטונאי של המוצר אשר עליו הוגשה בקשת הפטנט, בדרך כלל נהוג לקבל אחוז מסוים מתוך המחיר הסיטונאי של המוצר. חשוב שבהסכם המכירה של זכויות הקניין שבפטנט יהיו קבועים תאריכים וזמנים של דיווח ותשלום על מכירות שבוצעו בקשר לפטנט.
כדי להבטיח את זכותו של בעל הפטנטים לקבל תמלוגים בעבור המצאותיו, כדאי לבעל הפטנטים לסכם עם רוכש הזכויות בפטנטים על קבלת תשלום תקופתי מינימאלי סביר, זאת כדי שלא יווצר מצב שהרוכש אינו מתחייב על כמויות מינימאליות של מכירה ואז אין ערך כלכלי לעסקת המכירה של הפטנטים.

ניתן גם להתנות את תוקף הניצול והשימוש בפטנטים בפרמטרים נוספים, לפני שיווק ההמצאה בעל הזכויות בהמצאה ובפטנט צריך לעשות לעצמו תוכנית ולוח זמנים ולהחליט מספר החלטות חשובות:

* · האם הוא מתכוון לממש את המיזם והפטנט בכוחות עצמו ומה יכולתו הכלכלית, הטכנית, המסחרית וכו'.

* · עד איזה שלב הוא מתכוון להמשיך ולממן בכוחות עצמו את ההגנה על זכויות הפטנט, בהתחשב במגבלות הזמן, תקציב ושיווק ההמצאה.

* · יש צורך לדון בכל פטנט ולנתח את האפשרויות לקידומו. יש ממציאים שמחליטים לממן את הוצאות ההגנה על הפטנט שלהם רק בשלביו הראשוניים ומעדיפים שבהמשך הדרך חברה או רוכש פוטנציאלי ימשיכו לממן את ההוצאות הכרוכות בהגנה על הפטנט.

* · ניתן למכור ולמסחר זכויות בפטנט גם כאשר הוא נמצא בתהליך רישום patent pending ,הקונים הפוטנציאליים של הזכויות בפטנטים בודקים בדרך כלל את העלויות הכרוכות בפיתוח ההמצאות והפטנטים, בודקים את העלויות הכרוכות בייצור, בשיווק, בפרסום ובהפצה ומחשבים את התועלת הכלכלית אשר תצמח להם מהקידום של ההמצאות והפטנטים ולפי הסיכום והניתוח של התחשיבים הכלכליים קובעים את עמדתם ואת המחיר אשר הם מוכנים לשלם עבור זכויות שימוש בפטנטים.

בעלי המצאות (או אמצאות כפי שכותב משרד הפטנטים) לעיתים חושבים שיש להם פטנט אך הם טועים בטרמינולוגיה שכן כל עוד ההמצאה לא הוגשה למשרד הפטנטים, על פי חוק הפטנטים תשכ"ז 1967 וכמו כן ראה תקנות הפטנטים עדיין אין בבעלותם פטנט רשום.

נכון יותר לומר שברשותם המצאה וברצונם לבצע שיווק המצאה אך כדאי בטרם פעילויות השיווק להגן על זכויות היוצרים באמצעות כלים חוקיים המאפשרים להגיש בקשת פטנט, מדגם, סימן מסחר, על מנת לא לפגוע בזכויות היוצרים של בעליהם.

לפני הגשת פטנט כדאי להגדיר באמצעות תכנון קונספט את ההמצאה כדי שבקשת הפטנט תכיל שרטוטים של לפחות אחת האפשרויות לביצוע ההמצאה נשואת בקשת הפטנט המוגשת במשרד הפטנטים.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום