רישום פטנט עלויות יזמות ומשקיעים – מתי ?

בפני ממציאים רבים ניצבות מספר שאלות, מתי להגיש בקשה לרישום פטנט ? מהן העלויות הכרוכות בהגשת בקשה לפטנט ? מתי ניתן להתחיל בפעילות היזמות ? מתי לחשוף את האמצאה בפני משקיעים ?

מתי להגיש בקשה לרישום פטנט ?
הגשת בקשת פטנט בדרך כלל נעשית מוקדם ככול האפשר בכדי שניתן יהיה לקבל תאריך בקשה על האמצאה שהוגשה במשרד הפטנטים מוקדם ככול האפשר. לעיתים ממציאים שוכחים שכפי שהם חשבו על ההמצאה גם ממציא אחר עלול לחשוב על אותה המצאה ולהגיש בקשה דומה לבקשת פטנט. פעמים רבות אפשר לשמוע ממציאים שטוענים שהם המציאו המצאה והתמהמהו בהגשת בקשת הפטנט, וכאשר ביקשו להגיש את בקשתם למשרד הפטנטים לדאבונם מצאו שכבר משהו אחר הגיש לפניהם בקשה לפטנט. ממציאים נוטים לחשוב לעיתים שאם ישמרו בסוד את המצאתם אין כל חשש שמשהו יעתיק אותם או ייצר את המצאתם. אך לא תמיד כך הם פני הדברים, לעיתים ממציאים רואים המצאות שכבר הוגשו לפטנט עוד טרם הם עצמם חשבו על ההמצאה ולעיתים בקשת הפטנט הוגשה על ידי ממציא אחר, לאחר שהממציא חשב על ההמצאה. פעמים רבות כאשר יש צורך המתעורר  בשוק וממציאים אחדים נחשפים למידע מסוים, עלולים מספר ממציאים להמציא באותה תקופה המצאה דומה.

על פי סעיף 15 לחוק הפטנטים " תאריך בקשת הפטנט יהא הזמן שבו הוגשה לראשונה לרשות..." על כן ממציא שיגיש ראשון על המצאתו בקשה לפטנט יזכה בתאריך בדרך כלל על פני ממציא אחר שיגיש בקשה במועד מאוחר יותר. אך לעיתים ממציאים מגישים בקשה לפטנט שאין בה פירוט מספיק וכך למרות שיש להם תאריך לבקשת פטנט, ייתכן ותהיה בעיתיות לעניין תוקפו, סעיף 15 לחוק הפטנטים מציין "...אולם אם לא פורטה בה לכאורה כל אמצאה, או לא פורט שם המבקש או לא שולמה האגרה המשתלמת בעד הגשת הבקשה – יהא תאריך הבקשה הזמן שבו נתמלאו הדרישות האמורות."  לכן חשוב להתייעץ בעניין זה עם עורך פטנטים או עורך דין שיפרט את פרטי ההמצאה על פי דרישת החוק. כאן חשוב לציין את הוראות סעיף 76 לחוק הפטנטים " מי שהגיש בקשה לפטנט רואים אותו כבעל האמצאה, כל עוד לא הוכח ההיפך."

רישום פטנט עלויות

רישום פטנט עלויות

מהן העלויות הכרוכות בהגשת בקשה לפטנט ?
העלויות להגשת בקשת פטנט יכולות להשתנות על פי סוג ההליך המוגש למשרד הפטנטים ועל פי ההמצאה אותה מבקשים לתאר בבקשת הפטנט. ישנן בקשות מסוגים שונים הניתן להגיש למשרד הפטנטים בישראל ובעולם, כך לדוגמא ניתן להגיש בקשה ארעית לפרוביזיונל במשרד הפטנטים האמריקאי, אפשר להגיש בקשת PCT , אפשר להגיש בקשות פטנטים במדינות שונות ברחבי העולם, עלות האגרות משתנות בהתאם לסוג הבקשה, החל מכ- 130$, כ- 8,600 ש"ח , ועלויות שונות בהתאם לדרישת משרדי הפטנטים בעולם המשתנות ומתעדכנות מעת לעת, בנוסף שכר טרחת עורכי הפטנטים משתנה על פי סוג הבקשה שיש לערוך לאותו הליך, וכן לפי פשטות או מורכבות ההמצאה שעורך הפטנטים יתאר בעת כתיבת בקשת הפטנט והאיורים הנלווים אל בקשת הפטנט.

מתי ניתן להתחיל בפעילות היזמות ? מתי לחשוף את האמצאה בפני משקיעים ?
בדרך כלל את פעילות היזמות רצוי להתחיל לפחות לאחר הגשת פטנט ולעיתים לאחר רישומו בפועל, במידה וממציא יפעל ויחל בפעילות היזמות לעיתים בעת פעילות זו נאלץ הוא לגלות פרטים על המצאתו בכדי לקדם את היזמות העסקית והצגת ההמצאה בפני משקיעים, חשיפת ההמצאה בפני אנשים אחרים על ידי הממציא עלולה במקרים רבים לגרום לכך שלא יוכל לקבל פטנט בשלב מאוחר יותר, ייתכן שבעקבות חשיפה זו יהיה מי שיקדים את הממציא ויגיש בקשת פטנט לפניו, ייתכן ותיחשב חשיפה זו כמתן פומביות שעלולה לשלול מתן פטנט, סעיף 4 לחוק הפטנטים מציין : " אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה...".

רישום פטנט עלויות משתנה גם לפי סוג ההליך, יש הליכים שונים בקניין רוחני, שניתן להגן על קניינו הרוחני של היזם בדרכים אחרות ולעיתים בעלויות נמוכות יותר. כאמור יש תחומים בהם שכר הטרחה של עריכת הפטנט גבוה יותר לעומת תחומים אחרים, למשל רישום פטנט עלויות גבוהות יותר בכימיה לעומת מכאניקה, פלסטיקה או חשמל.

עלויות מורכבות אלו צריכות להיבחן בכל מקרה לגופו, יש להתייעץ בשאלות אלו עם עורכי הפטנטים המכירים את החוק, המידע לעיל הנו חלקי ואינו עונה על כלל המקרים, למידע נוסף ניתן ליצור קשר בטלפון מספר 03-9711011.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום