פטנטים דומים בתחום ההמצאה

למרות שפעמים רבות ממציא נתקל בפטנט או פרסומים קודמים להמצאתו לעיתים יכול הוא עדיין להגיש בקשת פטנט ולקבל פטנט על ידי רשות הפטנטים. פטנטים הנמצאים בתחום ההמצאה יכולים פעמים רבות להיכתב בגוף הפירוט לבקשת הפטנט בפרק המתאים ועדיין בוחן הפטנט יעניק פטנט למבקש הפטנט החדש.

ניתן לראות בפטנטים רבים רשימת אסמכתאות ופרסומים שקדמו להמצאה החדשה אותה מבקש בעל הפטנט החדש. למרות ההמצאות הקיימות בתחום במידה וההמצאה החדשה עונה לתנאי החוק אפשר לקבל פטנט, עורך הפטנטים מציין רשימת אסמכתאות ופרסומים קודמים ומתאר בדרך כלל בפרק הרקע את הידע הקודם הקיים בתחום. לעיתים ממציאים נרתעים מלבקש בקשת פטנט כאשר הם נחשפים לפטנטים אחרים של ממציאים אחרים או פרסומים, לעיתים אכן בצדק אך פעמים רבות ללא כל הצדקה.

עורך הפטנטים מביא בפני הבוחן פרסומים אלו, ובוחן הפטנטים למרות הפרסומים הקודמים יכול לקבל פטנט חדש במידה ואכן תעמוד הבקשה בתנאי החוק. לא כל המצאה חייבת להיות מהפכנית ולשנות סדרי עולם, לעיתים רבות גם פטנט שלא ביצע מהפכה בתחום ולמרות פרסומים קודמים יתקבל כפטנט.

פסק דין שציין עניין זה, ע"א 345/87 Hughes Aircraft Co . נ' מדינת ישראל ואח', שם ציין בית המשפט " ההתקדמות הנדרשת, על מנת שתהא בלתי מובנת מאליה, אינה צריכה להיות גדולה: צעד אמצאתי אכן נדרש, אך די שיהיה צנוע וקטן".

עורך פטנטים המנסח את הבקשה יכול להבדיל במקרים רבים את ההמצאה החדשה מרשימת אסמכתאות ופרסומים קודמים, לכן פעמים רבות אפשר לראות בפטנטים רשומים פטנטים קודמים.

סעיף 18 לחוק הפטנטים מציין:

"18. הבוחן ישתמש באמצעי בחינה נוסף, אחד לפחות, מבין אלה:

(1) רשימת האסמכתאות שעליהן הסתמכו רשויות הפטנטים בכל מדינת-חוץ בבדיקת בקשה לפטנט על אותה אמצאה שהוגשה במדינת-החוץ בידי המבקש או מי שקדם לו בזכות הבעלות על האמצאה;

(2) רשימה של פרסומים שפורסמו לפני תאריך הבקשה, הידועים למבקש והנוגעים במישרין לאמצאה;

(3) עותקים של פרסומים ואסמכתאות שהמבקש חייב בהמצאת רשימתם לפי סימן זה, במידה שידרוש זאת ממנו הבוחן;

(4) עותקים של פרסומים ואסמכתאות שאוזכרו בפרסומים או באסמכתאות שהמבקש חייב בהמצאתם לפי סימן זה במידה שידרוש זאת ממנו הבוחן;..."

בעניין זה יש להתייעץ עם עורך פטנטים על מנת שיבדוק אם אכן יש מקום להגיש בקשת פטנט וינסח בקשת פטנט בהתאם לחוק.

טלפן לפרטים נוספים ולקבלת מידע 03-9721187.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום