זירוז בחינת בקשה לפטנט

פטנטים רשומים מעניקים לבעל הפטנט מונופול למשך תקופת הפטנט שהיא עשרים שנה מתאריך הבקשה לפטנט, על פי סעיף 52 לחוק הפטנטים התשכ"ז-1967. במשך תקופה זו, בעל הפטנט, יכול לנצל את אמצאתו על ידי שימוש באמצאה וגריפת רווחים והון, הן על ידי מכירת האמצאה למרבה במחיר, כגון משקיעים או חברות הנמצאת בתחום, או על ידי רישיון שימוש באמצאה, על ידי קבלת תמלוגים תקופתיים בגין מכירת המוצרים המוגנים על ידי הפטנט, אך יש לזכור שאפשר לשלב ביניהם, קרי לקבל תשלום מראש אשר מטיב עם בעל האמצאה לטווח הקצר, וכן לקבל תמלוגים בדרך כלל על פי היקף מכירות של המוצר נשוא הפטנט.

פטנטים רשומים בהחלט עדיפים על משקיעים ורוכשי אמצאות, אך פעמים רבות אפשר לראות עסקאות שמתבצעות על אמצאות שרק הוגשו כבקשה לפטנט ועדיין לא ניתן פטנט בגינן, קרי עדיין לא הסתיימה הבחינה ברשם הפטנטים על ידי בוחני הפטנטים ועדיין לא קיבל הממציא תעודת פטנט. הסיבה לכך יכולה להיות נעוצה במספר גורמים, טיב האמצאה, קרי אמצאה שמעניינת את תחום הרוכשים הפוטנציאליים, יכולה להירכש כבר בשלבים מוקדמים, מאחר והמשקיעים והחברות עלולים לאבד אמצאה טובה שיכולה להניב להם רווחים רבים, בעיקר חששם הוא איבוד האמצאה למתחרים אחרים בענף שירכשו את האמצאה לפניהם מהממציא או בעל הפטנט, סיבה נוספת הנה שבאופן רגיל יכולה לעבור תקופה ארוכה עד מתן הפטנט, המשקיעים והחברות רוצות לנצל לעיתים האמצאה כבר בשלבים מוקדמים, בעיקר כאשר בשוק המצוי בתחום האמצאה אין מתחרה דומה וניתן ליצור דרישה למוצר בגינו הוגשה בקשת הפטנט.

אומנם לעיתים ישנם חברות ומשקיעים שנמנעים מלרכוש אמצאה שעדיין לא התקבל פטנט רשום בגינה, אך כאשר ממציא או בעל פטנט, נתקל בעמדה שכזו יש פתרונות שלעיתים יכולים להתאים לסיטואציה שכזו, פתרון אפשרי הוא הגשת בקשה לזירוז בחינת בקשת הפטנט או כפי שנקראת, בחינה על- אתר.

מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת לבחינת הבקשה על-אתר, עורך הפטנטים יבדוק האם למבקש בקשת הפטנט אכן יש נימוקים סבירים, אם כן, ינסח בקשה לזירוז הבחינה המלווה בתצהיר, במידה והבקשה אכן תתקבל תוך זמן קצר יבחן בוחן פטנטים את הבקשה לפטנט, ואם יאשר אותה לאחר הודעת קיבול הבקשה לפטנט, תתפרסם הבקשה ולאחר תקופה במידה וזו תעמוד בכל תנאי החוק ותקנות הפטנטים, יקבל בעל הפטנט תעודת פטנט. חשוב לציין שעלות הגשת בקשה לזירוז נמוכה יחסית לעלות עריכה ובקשת הפטנט העיקרית ולכן אופציה זו יכולה לשמש ממציאים כבר בתחילת דרכם.

ממציא בעל הפטנט יכול גם לבקש בקשה לזירוז בחינת הפטנט עוד בטרם קיבל דרישה ספציפית ממשקיעה או חברה פוטנציאלית שמעוניינת לרכוש את האמצאה, כך יוכל לפנות למכירת אמצאתו כבר בשלבים מוקדמים ותוך זמן קצר עם פטנט רשום.

יש לזכור שהליך זה יש לעשות בהתייעצות עם עורך פטנטים שכבר הגיש בקשות זירוז מסוג אלו, בכדי שיבחן וינסח בקשה מתאימה במידה וזו אפשרית, ויצרף אליה תצהיר שנחתם בפניו. המידע המובא לעיל הנו בתמצית ואינו מלא, לכן יש להתייעץ עם עורך פטנטים המכיר את ההליך, שיסייע לממציא לפעול בדרך המתאימה לאמצאתו שהוגשה כבקשה לפטנט, ויבדוק את היתרונות והחסרונות לאותו ממציא או בעל בקשת הפטנט.

ממציאים המעוניינים להגיש בקשת פטנט עם הליך בקשה לזירוז בחינת הפטנט או ממציאים שהגישו בקשת פטנט וממתינים לבחינת הבקשה לפטנט, מוזמנים ליצור קשר בטלפון 03-9711011 ויופנו לקבלת מידע נוסף ולעורך פטנטים בעל ניסיון בתחום זה.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום