פטנט פרוביזורי ורישום בארה"ב

פטנט פרוביזורי ורישום פטנט בארה"ב הנם הליכים שונים, אומנם ניתן להגיש פטנט פרוביזורי בארה"ב אך אין מדובר בפטנט. פטנט פרוביזורי בשמו השגוי הנה למעשה הגשת בקשה ארעית שאינה מקנה זכות מונופול כפי שמקנה פטנט רשום.

ממציאים לעיתים מגישים בקשה ארעית שנקראת על ידי רבים פטנט פרוביזורי, אך שמה למעשה provisional (פרוביזיונל). הפרוביזיונל מוגש בדרך כלל בארה"ב, למשל בישראל לא קיים הליך לבקשת פרוביזיונל, אך לבקשה הארעית מספר חסרונות ויתרונות.

הפרוביזיונל מאפשר להגיש בקשת פטנט בארה"ב או במדינה אחרת שחברה באמנת פאריס בטרם יעברו 12 חודשים מיום הגשת הפרוביזיונל עם תאריך בכורה קודם. כלומר פלוני שיגיש פרוביזיונל ויגיש בקשת פטנט באחת ממדינות אמנת פאריס לפני שחלפו 12 חודשים מיום הגשת הפרוביזיונל יוכל לבקש את תאריך דין הקדימה של בקשת הפרוביזיונל. כלומר אם אדם אחר יגיש בקשה לפטנט על אותה המצאה למשל בארה"ב ומבקש בקשת הפרוביזיונל יגיש בקשת פטנט אחריו בתוך תקופת 12 החודשים, המבקש השני יזכה בתאריך הבכורה באמצעות הגשת מסמכי הבכורה של בקשת הפרוביזיונל. אך חשוב לזכור, שאם בקשת הפטנט תוגש לאחר שחלפו 12 חודשים, יאבד המבקש הראשון של הפרוביזיונל את תאריך הבכורה.

בקשת הפרוביזיונל אינה נבחנת, אך מצטרפת לבקשת הפטנט, בוחן הפטנטים יבדוק שאכן מדובר באותה המצאה, אך לעיתים בבקשת הפטנט ישנם פרטים נוספים שאינם מצויים בבקשת הפרוביזיונל, במקרים מסוימים עלול הבוחן לתת תאריך אחר מאוחר יותר, כלומר מתאריך הגשת החומר החדש וייתכן שגם לא יכיר בתאריך הבכורה כלל אם פרטים מסוימים השתנו באופן מהותי יותר.

לכן חשוב שגם את "הפטנט הפרוביזורי" וגם את העריכה לפטנט יעשה עורך פטנטים שיודע כיצד לנסח את שתי הבקשות בכדי לקבל את זכות הבכורה, כמו כן חשוב לשלב צוות טכני כבר בשלבים ראשוניים, כי לעיתים ממציאים מגישים פרוביזיונל כאשר אין להם די מידע טכני, ורק בשלב מאוחר יותר צוות טכני מבצע "פיתוח פטנטים" ולעיתים דרך הביצוע וההמצאה משתנה ובקשת הפרוביזיונל הופכת להיות כלא רלוונטית בעקבות דרך היישום החדשה בבניית הדגם.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה, שילוב צוות טכני הנו כאמור במקרים רבים חשוב בכדי למנוע הגשת בקשות תיאורטיות או חסרות בפרטים.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום