פטנטים אגרות פטנטים בישראל

הגשת בקשת פטנט בישראל ובמשרדי הפטנטים השונים בעולם כרוכה בתשלום אגרות לרשות הפטנטים הישראלית במידה והבקשה מוגשת בישראל או למשרד הפטנטים בו מצויה מדינת היעד להגשת בקשת הפטנט. המדינה גובה ממבקשי בקשות פטנטים אגרות עבור התהליכים השונים והבקשות השונות המוגשות לרשות הפטנטים, פטנטים בישראל ובעולם מוגשים ועימם משולמת אגרה המצורפת לבקשת הפטנט, כמו כן במהלך תהליך בקשת הפטנט, הממציא או בעל בקשת הפטנט נדרש לשלם אגרות בצרוף לבקשותיו השונות.

ממציאים רבים שואלים כמה עולות האגרות בישראל, יש החושבים שעלותם מאות אלפי שקלים ויש החושבים שאין כל אגרה בישראל, התשובה לכך שיש אגרות אך הם משתנות לפי העניין. פטנטים אגרות ובקשות שונות הם חלק בלתי נפרד מדרישות רשות הפטנטים, עלות אגרת הגשת פטנט נכון לתאריך 21.3.2012 הנה 1,245 ₪ והאגרות מתעדכנות מידי פעם, כמו כן ישנם אגרות נוספות לפי העניין, למשל בקשה לשינוי בפנקס הפטנטים 239 ₪. גם לאחר קבלת הפטנט ישנם אגרות בעבור חידוש הפטנט, ישנם מספר אגרות אפשריות לעניין החידוש, אחת מהן היא לדוגמא חידוש לפני תום שלושה חודשים מיום מתן הפטנט, עד תום 6 שנים מתאריך הבקשה, עלות אגרה זו 157 ₪, יש להתעדכן בטרם תשלום האגרה כי האגרות משתנות מידי פעם וכמו כן מתעדכנות, לכן כדאי להתייעץ עם עורך פטנטים בטרם הגשת הבקשות השונות בכדי שיבחן אם יש מקום להגיש את הבקשה ואת האגרה במידה וזו קיימת בצידה של אותה בקשה המוגשת אל רשות הפטנטים.

אך יש לזכור שאם ממציא יגיש בקשות פטנטים במספר מדינות בעולם, עליו לשלם אגרה בכל מדינה בא הוא מגיש בקשת פטנט, לכן ככול שממציא יגיש יותר בקשות לפטנט במדינות השונות, כך עלות האגרות יגדל. פטנטים בישראל וברוב מדינות העולם יבחנו על ידי בוחני פטנטים הנמצאים במשרד הפטנטים, האגרות הם בעבור פעולות אותם מבצע משרד הפטנטים.

צור עמנו קשר לפרטים נוספים או טלפן 03-9721187.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום